• -1,00 zł

Kratka trawnikowa TIMkratka 50x50x4 300T zielona

10,90 zł
9,90 zł Oszczędź 1,00 zł
Brutto

Komórkowy kształt kratki trawnikowej umożliwia przenikanie wody opadowej do podłoża, a gleba wypełniająca komórki stwarza dogodne warunki do wegetacji trawy.

Kratka trawnikowa TIMKRATKA 40 może być stosowana również do budowy nawierzchni bez trawy, z wypełnieniem komórek kruszywem,np.: materiałem naturalnym o uziarnieniu poniżej 32mm (żwirem,pospółką, kruszywem łamanym, piaskiem albo glebą stanowiącą podłoże trawnika)

Ilość

Kratka posiada wypustki, zarówno od strony spodniej (wys. 4mm), jak i od góry (wys. 2 mm) zapobiegające poślizgowi. Kratka trawnikowa TIMKRATKA 40 jest doskonałą alternatywą dla „ciężkich” (fizycznie i optycznie) betonowych płyt chodnikowych, betonowych płyt ażurowych, kostki brukowej, asfaltu i innych typów nawierzchni utwardzonej.

Specyfikacja techniczna kratki trawnikowej TIMKRATKA 40:

Wymiary kratki:

 • wysokość całkowita: 49 mm
 • wysokość efektywna: 40 mm

Długość kratki: 50,1 cm

Szerokość kratki: 50,1 cm

Ilość oczek: 49

Waga: 1,2 kg

Kolory kratki: zielony

Kratka trawnikowa TIMKRATKA 40 gwarantuje niezakłócony obieg wody w glebie. Powierzchnia biologicznie czynna to ok. 80% nawierzchni. Dzięki temu trawniki wzmacniane kratką mogą być bez przeszkód nawadniane i nawożone. Doskonale się rozwijają, a równa powierzchnia ułatwia pielęgnację (koszenie, oczyszczanie z opadłych liści).

Zgodnie z dyspozycją przepisu §3 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, w którym wprowadzono definicję legalną „terenu biologicznie czynnego” należy wskazać, iż powierzchnia biologicznie czynna według rozporządzenia o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, to: „teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50 % powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2”.

Powyższa definicja wskazuje, że najistotniejszym kryterium przy ocenie, czy część ziemi będzie mogła być uznana za biologicznie czynną będzie możliwość naturalnej wegetacji roślin. Definicja powyższa stwarza możliwość m.in. zaliczenia terenu wyłożonego kratą trawnikową do powierzchni biologicznie czynnej. Przepis ten należy wykładać równocześnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie kratki trawnikowej TIMKRATKA 40:

 • miejsca postojowe
 • drogi tymczasowe
 • ścieżki w ogrodzie
 • parkingi żwirowe
 • drogi dojazdowe
 • powierzchnie wysypane drobniejszym kruszywem
 • wjazdy do garaży i na posesje
 • tereny rekreacyjne
 • stadniny koni, hipodromy, padoki
 • ogrody zoologiczne
 • wybiegi dla zwierząt
 • strzelnice
 • przygotowanie terenów pod
 • imprezy masowe
 • wzmocnienia skarp
 • sadownictwo
 • szkółkarstwo
 • zielone dachy
 • poligony
2185
42 Przedmioty