Geokrata 15 cm małe komórki (sekcja 16,12 m2)

Geokrata 15 cm małe komórki (sekcja 16,38 m2)

455,00 zł
Brutto

Geosiatka komórkowa jest stosowana do wzmacniania słabego podłoża pod nasypami i drogami dowolnej klasy (od dróg lokalnych do autostrad), jak również pod fundamentami i silnie obciążonymi posadzkami budynków przemysłowych i magazynowych, a także do budowy placów postojowych, parkingów oraz dróg tłuczniowych lokalnych, leśnych, rolniczych i technologicznych (np. dróg objazdowych, na placach budów i t.p.) w trudnych warunkach gruntowo – wodnych.

Ilość

Rozmiar : 2,6x6,3m

wielkość komórki ok.30cm

Zastosowanie:

do wzmacniania słabych podłoży gruntowych pod różnego rodzaju obiektami budowlanymi w inżynierii drogowej i budownictwie kubaturowym,

rozwiązywania problemów konstrukcyjnych w złożonych warunkach gruntowo-wodnych dla stromo nachylonych skarp i zboczy,

ubezpieczenia rzek, kanałów i zbiorników wodnych, budowy nasypów i systemów drenażowych przy obiektach budowlanych.

1861
100 Przedmioty